19 Ağustos 2019 Pazartesi

Halide Edip Adıvar Hayatı

Osmanlı'nın en karışık yıllarını yaşadığı ve dağılma dönemi olarak adlandırılan 1884 yılında İstanbul'da doğmuştur. Edebi Şahsiyeti Edebiyatımızın olduğu kadar Türk toplumu içindeki kadın şahsiyetlerinde başında gelir....

Alev Alatlı – Nasihatname

Alev Alatlı - Nasihatname Nasihatname Alev Alatlı'nın yazım aşamasında olan külliyatının adıdır. Toplam 11 ciltten oluşacak olan eserin ilk iki cildi yayınlanmıştır. Birinci cildin adı America...

Ziya Paşa Şiir ve İnşa Makalesi

Ziya Paşa Şiir ve İnşa Makalesi - Orijinal Metin Çünkü mahsûl-u tahsîl bizim memâlike göre yalnız şi’ir ve inşâ cihetindedir, bir nebze bahsedilmek fâ’ideden hâli...

Le Pays Gazetesi

Le Pays Gazetesi Le Pays Gazetesi, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Fransızca olarak çıkarılan gazetedir. Gazetenin adı olan Le Pays, Fransızcada "vatan" anlamına gelen bir...

Sorbonne’da Türk Bayrağını Dalgalandıran Adam : Nurettin Topçu

"İsyan Ahlakı" eseriyle, ahlaki bir varlık olma vasfını yitirmesiyle yüz yüze kalan insana, isyanın da bir ahlakı olduğunu anlatan Cumhuriyet dönemi düşünürü, fikir ve ahlak adamı, felsefeci Nurettin Topçu'nun Sorbonne'da Türk bayrağı'nı dalgalandırması

Tazarruname

Tazarruname - Sinan Paşa Tazarruname kimin eseridir ? Divan edebiyatındaki süslü nesrin (münşeat) ilk ve en önemli örneğidir. Sinan Paşa tarafından kaleme alınmıştır. 1481 yılında...

HAY BİN YAKZAN

HAY BİN YAKZAN Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından "Müslüman âleminin tek romanı olan bu zihnî dramda psikolojiden ziyade yahut onunla beraber, çok ustaca idare edilmiş bir muakale...

DİVAN EDEBİYATINDA MAZMUNLAR

Mazmun Nedir ? Mazmun, Tdk tarafından ; (mazmu:nu), Arapça mażmūn 1. isim, eskimiş Anlam, kavram. 2. isim, eskimiş, edebiyat Divan edebiyatında bazı kavramları dolaylı anlatmak için...

KUTADGU BİLİG NE DEMEK ?

Kutadgu Bilig Ne Demek ? Kutadgu Bilig Kimin Eseridir ? Kutadgu Bilig Nedir ? Kutadgu Bilig Ne Demek Kısaca - Kutadgu Bilig Sözleri - Kutadgu Bilig Unesco

MODERNİZMİ ESAS ALAN ESERLER?

MODERNİZM NEDİR ? 19.yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bir akımdır. Temelleri Reform ve Rönesans hareketlerine dayanır. Özellikle Rönesans ile birlikte başlayan her türlü gelişme ve yenilik...