YAZIM KURALLARI

Türk Dil Kurumu Tarafından belirlenen Türkçenin Yazım Kuralları

Kısaltmalar Yazımı TDK

Kısaltmalar Yazımı TDK

Kısaltmalar Yazımı TDK Kısaltma; bir kelimenin, terimin veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade...

İkilemelerin Yazımı Tdk

İkilemelerin Yazımı Tdk

İkilemelerin Yazımı Tdk İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide,...

Düzeltme İşareti TDK

Düzeltme İşareti TDK

Düzeltme İşareti TDK NOT : Son zamanlarda kamuoyunda Düzeltme işareti kalktı mı ? şeklinde sorular yer almaktadır. Düzeltme işaretinin kalkması...

Deyimlerin Yazılışı TDK

Deyimlerin Yazılışı TDK

Deyimlerin Yazılışı TDK Deyimler ayrı yazılır: akıntıya kürek çekmek, çam devirmek, çanak tutmak, gönlünden geçirmek, göz atmak, kulak asmak, kulak vermek,...

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler TDK

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler TDK

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler TDK Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli...

Alıntı Kelimelerin Yazılışı TDK

Alıntı Kelimelerin Yazılışı TDK

Alıntı Kelimelerin Yazılışı TDK Alıntı kelimelerin yazılışlarıyla ilgili bazı noktalar aşa­ğıda gösterilmiştir: 1. Çift ünsüz harfle başlayan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler...

1. SAYFADASINIZ TOPLAM SAYFA SAYISI : 2 1 2

Tekrar hoşgeldiniz!

Lütfen ilgili alanları doldurun.

Yeni hesap oluştur !

Kayıt olmak için aşağıdaki formu doldurun

Şifrenizi Alabilirsiniz.

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.